Obchodné podmienky

GABA neustále kontroluje a aktualizuje informácie na svojich internetových stránkach. Napriek všetkej starostlivosti sa údaje medzičasom mohli zmeniť. Ručenie alebo garanciu za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií dávaných k dispozícii preto nemôže prevziať. To isté platí aj pre všetky ďalšie internetové stránky, na ktoré sa odkazuje prostredníctvom hypertextových odkazov. GABA nie je zodpovedná za obsah internetových stránok, ktoré boli dosiahnuté prostredníctvom takéhoto spojenia. Ďalej si GABA vyhradzuje právo kedykoľvek uskutočňovať zmeny alebo doplnenia poskytovaných informácií. Obsah a štruktúra internetových stránok GABA sú chránené autorským právom. Rozmnožovanie a používanie informácií alebo údajov si vyžaduje predchádzajúci súhlas GABA. Všetky spomenuté ochranné známky sú chránené zákonom.

Chceli by sme vás upozorniť na to, že naša stránka využíva Google Analytics, službu internetovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, čo sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania internetovej stránky. Informácie vytvorené pomocou cookie o vašom používaní tejto internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Google využíva tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania internetovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách na internetovej stránke pre prevádzkovateľov internetovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním internetovej stránky a internetu. Google tiež tieto informácie prípadne odovzdáva tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracovávajú tieto údaje na základe zmluvy so spoločnosťou Google. Google v žiadnom prípade nebude uvádzať vašu IP adresu do súvislosti s inými údajmi Google. Na zlepšenie ochrany údajov naša internetová stránka využíva Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp()“. IP adresa sa takto zaznamenávajú a ďalej spracovávajú iba skrátene. Týmto je možnosť priameho vztiahnutia na konkrétnu osobu pri analýze používania našej internetovej stránky vylúčená. Nastavenie cookies Google Analytics môžete pomocou rozšírenia vášho prehliadača odmietnuť. Takto môžete využiť svoje právo odmietnuť zber, spracovanie a používanie údajov prostredníctvom Google Analytics s účinkom do budúcnosti. Na tento účel môžete nainštalovať deaktivačný modul pre prehliadač od Google Analytics. Týmto zabraňujete, aby Google Analytics ukladala informácie o vašej návšteve internetovej stránky; upozorňujeme vás však na to, že v tomto prípade príp. nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Ďalšie informácie, ako aj pokyny k sťahovaniu a inštalácii tohto deaktivačného modulu nájdete tu.

Táto internetová stránka, tak ako mnohé iné internetové stránky, využíva technológiu „cookies“, pomocou ktorej náš server ukladá určité informácie o profiloch návštevníkov a používaní našej domovskej stránky. GABA GmbH v tejto súvislosti nezaznamenáva žiadne osobné údaje používateľa a spôsob jeho používania našej internetovej stránky. Zaregistrované informácie sa používajú výlučne na dosahovanie neustálej atraktívnosti našich internetových stránok z pohľadu používateľa.